Nyheter

Tiltak Covid19

02.08.2021 00:00
Gult nivå videreføres i barnehager og skoler   Gult tiltaksnivå videreføres fram til 16.august 2021, til ny vurdering foreligger fra kommuneoverlegen. Samme regler som gjaldt før sommeren gjelder fremdeles. Vi må fremdeles være forsiktige.