Tiltak Covid19

16.04.2021 00:00

Rødt nivå videreføres i barnehager og skoler

 

Rødt tiltaksnivå videreføres fra uke 16 og til ny vurdering foreligger fra kommuneoverlegen. Smittenivået vurderes kontinuerlig og rødt nivå vil bli opphevet så snart dette er mulig.

 

 

Barnehagenes åpningstid vil fortsatt være 08.00-15.30.